telefon: 500 828 506 ZAPLANUJ DOJAZD

Nasze Wiadomości

USADZENIE GOŚCI

Kategoria: Aktualności

Czy zastanawialiście się już Państwo nad usadzeniem gości? Oczywiście nie wszystko należy brać na serio ale kilka wskazówek na pewno się przyda. Zapraszamy do artykułu…

Rozmieszczenie gości przy stole

Po wręczeniu prezentów rodzice panny młodej usadzają gości przy stole w ściśle określonej kolejności. Jest to bardzo skomplikowany zabieg. Można go ominąć umieszczając przy każdym nakryciu tabliczkę z nazwiskiem gościa. W takiej sytuacji matka panny młodej informuje tylko gości o tym fakcie.

Ogólne zasady rozsadzania gości przy stole

Zawsze i wszędzie obowiązują ogólne zasady usadzania gości przy stole, a więc:
– zasada przeplatania (mężczyzna-kobieta-mężczyzna-kobieta itd.);
– małżeństwa nie siedzą obok siebie (ale na przeciwko siebie);
– narzeczeni siedzą zawsze obok siebie;
– obok siebie sadza się osoby, które się nie znają lub mało znają;
– nie sadza się obok siebie osób, które pozostają w konflikcie lub się nie lubią;
– najważniejsze miejsce dla mężczyzny jest obok gospodyni;
– najważniejsze miejsce dla kobiety jest obok gospodarza;
– drugie miejsce w kolejności dla mężczyzny jest obok kobiety siedzącej obok gospodarza;
– drugie miejsce dla kobiety jest obok mężczyzny siedzącego obok gospodyni;
– kolejne miejsca według wyraźnie już widocznej w oparciu o powyższe punkty zasady.

Jest kilka wersji usadzania gości weselnych przy stole.

1. Pierwsza wersja usadzania gości weselnych przy stole

Jest to wersja najbardziej klasyczna i dzięki takiemu usadzeniu osób najważniejszych tworzy się więcej miejsc honorowych, co w wielu wypadkach pozwala na uniknięcie sytuacji, w której ktoś poczuje się urażony. Jest ona szczególnie wskazana wtedy, gdy świadkami są osoby dostojne, o znacznej randze społecznej.

Gdy jednak część gości siedzi przy innych stołach naprzeciwko państwa młodych z wersji tej trzeba zrezygnować, ponieważ, matka pana młodego i ojciec panny młodej siedzieliby do nich plecami.

Wersja ta nie wchodzi też w grę z oczywistych powodów, gdy stół ustawiony jest w podkowę i wszyscy siedzą tylko po jego zewnętrznej stronie.

Oto ona. Państwo młodzi siadają w centralnej części stołu (panna młoda siedzi zawsze po prawej stronie pana młodego). Obok pana młodego zasiada matka panny młodej, a następnie świadek płci męskiej, babcia pana młodego, dziadek panny młodej. Obok panny młodej siedzi ojciec pana młodego, a następnie świadek płci żeńskiej, dziadek pana młodego, babcia panny młodej, drugi dziadek pana młodego. Naprzeciwko państwa młodych siadają ojciec panny młodej i po jego prawej stronie matka pana młodego. Obok ojca panny młodej zasiada druga babcia pana młodego. Obok matki panna młodego zasiada drugi dziadek panny młodej. Pojawiają się tu trzy ważne pytania: „która babcia jest druga i który dziadek jest drugi ?”; „co zrobić jak nie ma wszystkich babć i dziadków?”; „jak usadzić pozostałych gości?”. „Druga” babcia to będzie młodsza babcia, „drugi” dziadek to będzie młodszy dziadek. Jeżeli nie ma wszystkich babć i dziadków ich miejsca zajmują osoby najstarsze wśród gości wiekiem lub rangą. Pozostałe osoby usadzamy według wieku, stopnia pokrewieństwa z młodymi lub rangi (przy tym samym wieku według rangi, przy tej samej randze według wieku). Ważność miejsc kształtuje się w następującej kolejności: najważniejsze – pierwsze na prawo od panny młodej; następne – pierwsze na lewo od pana młodego; kolejne – pierwsze na prawo od matki pana młodego; wreszcie – pierwsze na lewo od ojca panny młodej. W drugiej kolejności: drugie na prawo od panny młodej; drugie na prawo od matki pana młodego itd.

2. Druga wersja usadzania gości weselnych przy stole

W centralnym punkcie stołu siedzą młodzi (panna młoda oczywiście po prawej stronie pana młodego). Obok pana młodego siadają kolejno: jego matka, ojciec panny młodej, babcia pana młodego, drugi dziadek pana młodego, druga babcia panny młodej. Obok panny młodej siadają zaś kolejno: ojciec pana młodego, matka panny młodej, dziadek pana młodego, babcia panny młodej, drugi dziadek panny młodej, druga babcia pana młodego, a następnie według wieku, stopnia pokrewieństwa z młodymi i rangi (przy mniejszej ilości dziadków postępuje się tak jak w poprzednim przypadku). Świadków sadza się tak jakby byli zwykłymi gośćmi. Może ona mieć miejsce wtedy, gdy świadkami są bardzo młodzi przyjaciele państwa młodych.

3. Trzecia wersja usadzania gości weselnych przy stole

W tej wersji obok panny młodej siada świadek płci męskiej, a obok pana młodego świadek płci żeńskiej. Wtedy za świadkiem płci męskiej muszą usiąść kolejno: matka panny młodej, ojciec pana młodego, babcia panny młodej, dziadek pana młodego, druga babcia pana młodego, a za świadkiem płci żeńskiej kolejno: ojciec panny młodej, matka pana młodego, drugi dziadek panny młodej, babcia pana młodego, drugi dziadek pana młodego, druga babcia panny młodej. Pozostałe problemy rozwiązuje się tak jak w poprzednich wypadkach.

4. Czwarta wersja usadzania gości weselnych przy stole

W tej wersji dziadków rozmieszcza się na końca stołu, a pozostałe osoby tak jak w wersji I lub II.

5. Piąta wersja usadzania gości weselnych przy stole

Jest jak wersja II tylko, że świadków sadza się naprzeciwko państwa młodych. Mogą dzięki temu być bardziej pomocni młodym i spełniać szybko ich wszystkie polecenia.

Stanisław Krajski

Artykuł pochodzi ze strony:
www.savoir-vivre.com.pl

Bezpośredni link do artykułu:
http://www.savoir-vivre.com.pl/…